bleibn – bleim – bleibm – bleiben

bleiben (…mia bleibn no a bissl do und schaugn uns um! …bei dem Weda bleim ma liaba dahoam! …mia bleibm bei eich do!)

1. Pers./Sg.i bleib[iblaib]
2. Pers./Sg.du bleibst[dublaibsd]
3. Pers./Sg.er/sie/es bleibt[eàblaibd]
1. Pers./Pl.mia bleibn[miàblaim]
2. Pers./Pl.ihr/ös bleibts[iàblaibz/esblaibz]
3. Pers./Pl.sie bleibn[siblaim]
1. Pers./Sg.i bleib[iblaib]
2. Pers./Sg.du bleibst[dublaibsd]
3. Pers./Sg.er/sie/es bleibt[eàblaibd]
1. Pers./Pl.mia bleim[miàblaim]
2. Pers./Pl.ihr/ös bleibts[iàblaibz/esblaibz]
3. Pers./Pl.sie bleim[siblaim]

Partizip Perfekt von bleibn/bleim = bliebm/bliebn 

[bli:m]