bafeln

quasseln, schwätzen, schwafeln (…miassts ös oiwei bafeln, ha?)

1. Pers./Sg.i bafelt[iba:fed]
2. Pers./Sg.du bafelst[duba:fesd]
3. Pers./Sg.er/sie/es bafelt[eàba:fed]
1. Pers./Pl.mia bafeln[miàba:fen]
2. Pers./Pl.ihr/ös bafelts[iàba:fez/
esba:fez]
3. Pers./Pl.sie bafeln[siba:fen]

Das Partizip Perfekt von bafeln lautet bafelt [ba:fed] = gequasselt, geschwätzt, geschwafelt