bacha

backen (…heid miass ma Auszogne bacha!)

1. Pers./Sg.i bach[ibach]
2. Pers./Sg.du bachst[dubaxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es bacht[eàbachd]
1. Pers./Pl.mia bacha[miàbachà]
2. Pers./Pl.ihr/ös bachts[iàbachz/
esbachz]
3. Pers./Pl.sie bacha[sibachà]

Das Partizip Perfekt lautet bacha [bachà] = gebacken

Alter Kindervers:

Lustig is de Fasenacht,
wenn mei Muadda Kiachl bacht.
Wenn sie aber koane bacht,
pfeif i auf de Fasenacht.