anspinnen – ospinna

a) jemanden anschwärmen, schwärmerisch verehren (…du soist ned dein Lehrer anspinnen!

b) jdmn. anmachen, anstänkern (…dua mi fei ned so saudumm ospinna, du Depp, du damischa!)

Das Partizip Perfekt von anspinnen / ospinna lautet angspunna / ogspunna [ogschbunà]