Aff – Affe

a) Affe (…da Aff aus Daktari hod Judy ghoaßn!)

b) (Schimpfwort) alberner, dummer Kerl (…du Aff, du bläda!)

c) eitler, gezierter Mensch (…is des a gschleckter Aff!)

d) Rausch (…gestern host wieder an saubern Affn ghabt!)